Mechanical Seals คืออะไร | มาร์แชล ฟลูอิด บจก.

มาทำความรู้จักกับ Mechanical Seals หรือ แมคคานิคอล ซีล ให้มากขึ้น  แมคคานิคอลซีล (Mechanical Seals) คือซีลกันรั่วไหลของน้ำหรือของเหลว ช่วยในการกันรั่วซึมของปั๊ม ป้องกันของเหลวออกมาจากปั๊ม การทำงานของแมคคานิคอลซีลอาศัยพลังงานในการหมุนรอบเพลา แมคคานิคอล ซีลนิยมใช้ในปั๊มประเภทต่างๆ เช่น ปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำหอยโข่ง เครื่องเติมอากาศ…

Continue Reading →