CPM บริการงานติดตั้งท่อลม โรงงานอุตสาหกรรม | ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ บจก.

CPM รับออกแบบ และติดตั้งระบบท่อดักใน               บริการติดตั้งท่อลมโรงงานอุตสาหกรรม งานระบบระบายอากาศ ระบบท่อดักแอร์ (ท่อส่งลม) ทำหน้าที่ลำเลียงอากาศจากจุดหนึ่งไปยังจุดต่าง ๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม หรือบ้านอาคาร สำนักงาน โดยการติดตั้งที่ต้องคำนึงถึงขนาดและวิธีการติดตั้ง รวมทั้งลักษณะโครงสร้างของระบบท่อ…

Continue Reading →

มาทำความรู้จักกับ บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ผลิตงานถังอุตสาหกรรมทุกประเภท, งานโครงสร้างสแตนเลส,งานเดินท่ออุตสาหกรรม             ผู้นำด้านการออกแบบ ผลิตติดตั้งงานเหล็กและสเเตนเลสทุกประเภท รวมถึงงานระบบในลักษณะทั่วไปและในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีจุดเด่นในการดำเนินงาน คือทีมงานและช่างชำนาญงานเฉพาะทางโดยตรง งานทุกชิ้นผ่านทีมงานและช่างชำนาญงานเฉพาะทางโดยตรงงานทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบและทดสอบการใช้งานก่อนส่งมอบให้แก่ลุกค้าด้วยงานผลิตจากวัตถุดิบมีคุณภาพดี 100%…

Continue Reading →